fb-icon1 yt-icon1 g-plus-icon1

שאלות ותשובות

מה ההבדל בין שיחה מילולית ושיחה לא מילולית?

תשאול מילולי לא תמיד יספק תשובות ישירות וכנות. תשובות מהמודע אינן יכולות לגלות את המידע שאנו לא יודעים או שוכחים או מכחישים ומדחיקים אל התת-מודע.

95% מהידע בגופנו הוא בלתי מודע. בדיקת שריר מתחברת לבלתי מודע ומספקת פלט ישר מהמוח וממערכת העצבים המרכזית אם "יש מעורר מתח / אין מעורר מתח".


השפה המילולית מעבירה מסר שונה לגמרי משפה לא מילולית. אנחנו יודעים שלשקר בשפת הגוף יותר קשה מאשר בשפה המילולית. הגוף שלנו מספר הרבה יותר ממה שאנו מוכנים להגיד.


אם נסתכל על הגוף נוכל לגלות הרבה יותר מידע כמו איך היציבה ביחס לנושא, מימיקת הפנים, תנועות קטנות של העיניים ביחס לנושא וכדומה. בדיקות שריר הן בדיקות לא מילוליות. בשפה המילולית אנו עלולים להסס אולם בבדיקת שריר ישנן תשובות חד משמעיות של "כן" ו"לא" או "חזק" ו"חלש" דרך התשאול היא חד משמעית.

 

בשפת הגוף / בדיקת שריר אנו עוקפים את מערכת האמונות ומתחברים לזיכרון התאי של הגוף, כל חוויה נצרבת בגוף וניתן להעלות אותה למודע. שיחה מילולית היא עם המודע בעוד שבדיקת שריר זו שיחה עם התת-מודע.


יש לכם שאלה? צרו עימי קשר ואשמח לענות - 054-4652225

צרו עימי קשר

...

צרו עימי קשר

...